Loopt Uw Klok Ook Achter?

Ons stroomnetwerk werkt op 50 Hz. Klokken die gebruik maken van deze 50 Hz (in plaats van een quartz kristal) om de tijd te bepalen lopen de laatste tijd een beetje achter.
Dat komt omdat de frequentie van het netwerk lager is dan de verwachtte 50 Hz.

Bij een wisselende stroom verandert voortdurend de grootte en de zin in functie van de tijd. Een periode is het constante tijdsinterval dat verloopt tussen twee opeenvolgende tijdstippen waarop de stroom dezelfde grootte heeft en waarna het verloop identiek is. Bij 50 Hz zijn er 50 perioden in één seconde. Een klok die deze perioden gebruikt als tijdmeeting gaat er dus vanuit dat er 50 perioden in een seconde zijn. In een dag zijn er 86 400 seconden. Je klok verwacht in 24 uur dus 50 * 86 400 = 4 320 000 perioden. Stel nu dat het netwerk gemiddeld maar 49,9 Hz meer geeft, dan duurt het 86 573 seconden eer de klok aan haar 4 320 000 perioden zit, en loopt je klok dus twee minuten en 53 seconden achter per 24 uur.

Hoe komt het nu dat de frequentie verlaagt en waarom laten de stroomleveranciers dit gebeuren?
Op elk moment moet er evenveel elektriciteit gemaakt worden als dat er verbruikt wordt. Als er meer elektriciteit gevraagd wordt dan dat de generatoren (kunnen) leveren, dan wordt het verschil tussen de gevraagde en de gemaakte energie gewonnen uit de roterende energie van de generatoren. De generatoren gaan dus trager draaien omdat ze zwaarder belast worden. Hierdoor verlaagt de frequentie van het net.

Als dus één leverancier zich niet aan de eerder gemaakte afspraken kan of wil houden, en minder elektriciteit levert dan afgesproken, zakt de frequentie van het net. Andere leveranciers kunnen dit opvangen door meer te gaan produceren, maar willen hiervoor ook vergoed worden. Als dat niet het geval is, dan houden zij zich gewoon aan hun verplichtingen en laten dus mee de frequentie van het net zakken. Uiteraard is deze uitleg nogal simplistisch, maar het geeft je wel een idee wat er aan de hand is.

Wil je zelf de frequentie van het net monitoren kan dat via:
https://www.swissgrid.ch/swissgrid/en/home/experts/topics/frequency.html

Morse Code: Het Zit ‘m In Het Ritme

Ik heb morse code altijd iets mysterieus gevonden. De eerste keer dat ik morse code hoorde was door een Fisher Price walkie talkie. De zwartie walkie talkies hadden een speciale seinknop en vooraan zat er een grote sticker met het morse alfabet. Veel meer dan de eerste letter van onze naam konden we toen nog niet doorseinen, we maakte enorm veel fouten en we gaven eigenlijk al vrij vlug op. Waarom zo je ook morse code gebruiken als je gewoon in de micro kon roepen?

Morse code is mij altijd wel blijven fascineren, en ik heb zelfs ooit het alfabet uit het hoofd gekend. Enkel de meest eenvoudige of belangrijke letters zijn blijven hangen. Maar daar kan je nog geen bericht mee verzenden of ontvangen. Om berichten te kunnen ‘nemen’ moet je de di’s en da’s niet omzetten in puntjes en streepjes, maar de hele letter herkennen aan haar geluid. Liefst nog aan een snelheid van 20 woorden per minuut.

Het filmpje hieronder (uit de hele oude doos) vertelt het verhaal van di’s en da’s en het belang van het juiste ritme. Naast puntjes en streepjes zijn de pauzes ertussen zeker zo belangrijk.

Maar hoe moet je nu morse code leren? De tabel visueel letter per letter vanbuiten leren zoals ik het vroeger al eens probeerde is niet de juiste manier. Je gaat dan steeds in je denkbeeldige tabel willen opzoeken wat je juist gehoord hebt. Het moet eigenlijk een automatisme worden, geen vertaalslag. De methode van Koch zou de beste zijn, en laat je beginnen met slechts 2 letters die je moet kunnen herkennen. Dat doe je 5 minuten lang. Daarna controleer je hoeveel je ervan juist hebt. Heb je meer dan 90% juist, dan mag je een letter toevoegen. Het voordeel van deze methode is dat je snel vooruitgang kan zien en dat je dus gemotiveerd blijft. Bijkomend voordeel is dat je meteen aan hoge snelheid deze letters kan ‘nemen’.

Op Google Play kan je een programma vinden van IZ2UUF waarmee je volgens de Koch methode morse kan leren. Het blijft een uitdaging, en ik zit ook nog maar aan de eerste twee letters. Iets boven de 65% juist. Mijn grootste probleem is niet zozeer de letter herkennen, maar ze ook snel en simultaan opschrijven. Ik kan met andere woorden niet schrijven aan 20 woorden per minuut. Ofwel moet ik dus sneller leren schrijven, ofwel moet ik toch maar de snelheid een beetje laten zakken…

Op Dun IJs

Toen ik deze morgen mijn hemd stond te strijken belde de postbode aan. Hij had een kaartje voor me bij.

Het was het geboorte kaartje van Snow, het zoontje van mama Nanook en papa Snoemie. Dat zijn ijsberen, u weet wel die prachtige witte beren die de noordpool onveilig maken en tevens ook het symbool zijn van Coca Cola.

Verder stond er niet veel goed nieuws op het kaartje. Snow heeft slechts 30% kans om volgend jaar zijn verjaardag te vieren. Dat komt omdat het pool ijs te snel smelt waardoor hij verdrinkt of verhongert. Om de kansen van Snow, en alle andere ijsberen te verhogen, voert het WWF verschillende onderzoeken. Aan zes van die onderzoeken kan ook jij bijdragen (zie www.arctichome.eu).

 • In het spoor van de ijsbeermoeder
 • Door de verplaatsingen van de ijsberen over de Noordpool te onderzoeken en in kaart te brengen kan WWF oplossingen ontwikkelen om de moeders en hun jongen een betere toekomst te bieden.

 • Monitoring van ijsbeerholen
 • Onderzoek toont aan dat er in een aantal traditionele kweekgebieden minder holen zijn. Door het smeltende pakijs zijn deze gebieden minder geschikt voor de ijsbeermoeders. Door veranderingen in de Noordpool beter in te schatten, kan WWF potentiële nieuwe berenholen identificeren en een veilige toekomst voor moederberen en hun jongen verzekeren.

 • Het toekomstig leefgebied van de ijsberen in kaart brengen
 • De noordpoolgebieden waar het pakijs in de zomer het langst intact blijft, kunnen ook de laatste plaatsen zijn waar een moederbeer een thuis kan vinden. Met jouw hulp kan WWF deze gebieden identificeren en beleidsmakers de informatie aanleveren die ze nodig hebben om gefundeerde beslissingen te treffen over het beschermen van die gebieden.

 • Samenleven in het noordpoolgebied
 • Zonder pakijs hebben de ijsbeermoeders geen platform om op zeehonden te jagen; dus worden ze door honger en nieuwsgierigheid naar steden en nederzettingen gedreven. WWF wil ervoor zorgen dat de mens veilig kan samenleven met de ijsbeer.

 • Informatie verspreiden over de bedreigingen van de industrie
 • Doordat het pakijs smelt, verdwijnt niet alleen de habitat van de ijsbeer, maar er komt ook ruimte voor mogelijke industrialisering – zoals meer scheepvaart en offshore olie- en gasontginning. WWF wil belangrijke zones, zoals de kweekgebieden, beschermen tegen mogelijke industriële schade aan het noordpoolgebied.

 • De voedselketen op de noordpool in stand houden
 • De ijsbeer is niet het enige dier dat bedreigd wordt door het smeltende pakijs op de Noordpool. Hoe meer WWF weet over bedreigingen voor alle dieren in het ecosysteem, hoe beter uitgerust ze zijn om het leefgebied van de ijsbeer in stand te houden.

Novartis en Google hebben akkoord over “slimme contactlenzen”

Ik schreef er in januari nog over, Google werkt aan een contactlens waarmee je je bloedsuikerspiegel kan meten.

Nu maken Novartis en Google bekend dat ze een akkoord hebben om aan de ontwikkeling van de slimme contactlens te beginnen.

Ik kijk er al naar uit, hiervoor zou ik mijn gewone lenzen dumpen en terug een bril dragen, om dan in ruil wel constant mijn bloedsuikerspiegel te kennen.

Niet dat het zo echt nodig is om dat constant te weten, maar soms voel ik mij zo onzeker en kan ik niet anders dan prikken. In de helft van de gevallen is het resultaat negatief, en heb ik dus een stripje voor niets gebruikt…

Stukje Fossiele Kaak

Tijdens een strandwandeling vond ik dit stukje kaak. Het zag er vrij fossiel uit, dus nam ik het maar mee.

Onderkaak 1-1

Onderkaak 1-5

Ik heb het ook op fossiel.net gepost ter determinatie. Daar variëren de antwoorden van neushoorn, zeehond, rund en hert tot krab. Ik ken er zelf ook niets van natuurlijk, en hoewel ik eerst dacht dat het een onderkaak was, kan het evengoed een stuk bovenkaak zijn. Morgen mijn lichttent nog eens opzetten, om foto’s te maken van de onderkant. Eens zien of dat meer duidelijkheid kan scheppen.

Misschien is het zelfs niet eens een fossiel…

Tel De Sterren

Om de lichtvervuiling aan te kaarten houdt “The British Astronomical Association” een “Campaign for Dark Skies”. Ze vragen inwoners van Engeland om het aantal sterren mee te delen dat ze kunnen waarnemen in het sterrenbeeld Orion, de 4 buitenste sterren niet meegerekend.

Uit een eerder onderzoek bleek dat slechts 2% van de deelnemers meer dan 30 sterren kon waarnemen in het sterrenbeeld Orion. Meer dan 50% rapporteerde minder dan 10 sterren. Een overduidelijk bewijs van ernstige lichtvervuiling.

Tellen doe je tussen 19u00 en 01u00. Als het deze avond niet te bewolkt is, ga ik ook eens even naar de hemel turen. Qua lichtvervuiling scoort België, zoals we allemaal wel weten, vrij slecht. Al komt daar misschien binnenkort verandering in, wanneer ze ‘s nachts de lichten op de autostrades gaan doven.

Jozef de Ferraris

In mijn RSS-lezer zat er vandaag een feed die mijn aandacht trok: België in 1777, geschreven door Pimpajoentje. Het verhaal lees je maar op haar blog, ik wil hier gewoon even vertellen dat ik mij uren kan bezig houden met het bekijken van kaarten en satellietbeelden.

Wat ik nog het meest verrassend vind (maar als ik er op na denk is dit eigenlijk niet zo verrassend) is dat de meeste veldwegen die ik nu ken er in 1777 ook al waren, daar waar de minder grote verbindingswegen pas achteraf bijgekomen zijn.

http://www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_nl.html

Mooi WordPress thema trouwens op Pimpajoentje. Dat zie je natuurlijk niet in een RSS lezer. Goed dat ik nog eens naar haar site ben gaan kijken.

Spaar Uw Handen

Ik denk dat ik de oorzaak gevonden heb van wat ik dacht dat winterhanden waren. Volgens een kennis die werkt in de zorgsector mag je geen alcohol gel gebruiken net nadat je je handen met zeep gewassen hebt. Dat is dus iets wat ik in volle (Mexicaanse-)griep epidemie vrijwel constant deed.

Eerst goed handen wassen volgend de geafficheerde regels. Daarna, bij het naar buiten gaan, nog een kwak je alcohol gel meepikken. Daar wreef ik dan mijn handen mee in nadat ik de deur van de wc en de andere toegangsdeuren had geopend en gesloten. Het leek mij een waterdicht systeem. Uit eindelijk was het dat ook. De alcohol gel moet je zonder water gebruiken, en ik ben niet ziek geworden. Al hebben mijn handen er wel vanaf gezien.

Nu de griepepidemie achter ons ligt en er niet meer overal nadrukkelijk op gewezen wordt, sla ik de alcohol gel over. Goed je handen wassen is voor mij nu voldoende. Ze zien er alleszins veel beter uit nu.