Ons stroomnetwerk werkt op 50 Hz. Klokken die gebruik maken van deze 50 Hz (in plaats van een quartz kristal) om de tijd te bepalen lopen de laatste tijd een beetje achter.
Dat komt omdat de frequentie van het netwerk lager is dan de verwachtte 50 Hz.

Bij een wisselende stroom verandert voortdurend de grootte en de zin in functie van de tijd. Een periode is het constante tijdsinterval dat verloopt tussen twee opeenvolgende tijdstippen waarop de stroom dezelfde grootte heeft en waarna het verloop identiek is. Bij 50 Hz zijn er 50 perioden in één seconde. Een klok die deze perioden gebruikt als tijdmeeting gaat er dus vanuit dat er 50 perioden in een seconde zijn. In een dag zijn er 86 400 seconden. Je klok verwacht in 24 uur dus 50 * 86 400 = 4 320 000 perioden. Stel nu dat het netwerk gemiddeld maar 49,9 Hz meer geeft, dan duurt het 86 573 seconden eer de klok aan haar 4 320 000 perioden zit, en loopt je klok dus twee minuten en 53 seconden achter per 24 uur.

Hoe komt het nu dat de frequentie verlaagt en waarom laten de stroomleveranciers dit gebeuren?
Op elk moment moet er evenveel elektriciteit gemaakt worden als dat er verbruikt wordt. Als er meer elektriciteit gevraagd wordt dan dat de generatoren (kunnen) leveren, dan wordt het verschil tussen de gevraagde en de gemaakte energie gewonnen uit de roterende energie van de generatoren. De generatoren gaan dus trager draaien omdat ze zwaarder belast worden. Hierdoor verlaagt de frequentie van het net.

Als dus één leverancier zich niet aan de eerder gemaakte afspraken kan of wil houden, en minder elektriciteit levert dan afgesproken, zakt de frequentie van het net. Andere leveranciers kunnen dit opvangen door meer te gaan produceren, maar willen hiervoor ook vergoed worden. Als dat niet het geval is, dan houden zij zich gewoon aan hun verplichtingen en laten dus mee de frequentie van het net zakken. Uiteraard is deze uitleg nogal simplistisch, maar het geeft je wel een idee wat er aan de hand is.

Wil je zelf de frequentie van het net monitoren kan dat via:
https://www.swissgrid.ch/swissgrid/en/home/experts/topics/frequency.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.