Kijk eens wie ook terug is: m’n solitaire bij!

solitaire bij 2009

Ik vraag mij eigenlijk af waarmee ze dat gaatje in de muur opvult. Ik denk dat er een larve in zit, en dat ze de muur afdekt met hout of grond, maar ik ben er niet zeker van. Ze voerde redelijk snel materiaal aan, en in vrij grote hoeveelheden. Nectar kan het praktisch niet zijn, want er is nog bijna niets in bloei. Maar ik kan mij natuurlijk ook vergissen.

Iemand anders misschien een idee?

3 Replies to “Solitaire Bij”

  • zie http://www.solitairebijen.ugent.be, een stukje eruit: “Solitaire bijen zijn slechts enkele maanden actief op een jaar. In die periode gaat elk vrouwtje op zoek naar een geschikte nestplaats. De meeste soorten graven een gangetje in de grond. Een derde van de solitaire bijen zoekt bestaande holten in hout, stengels of tussen stenen. Wanneer de nestholte gegraven of goedgekeurd is, begint het vrouwtje met een aantal foerageervluchten. Daarbij wordt stuifmeel verzameld dat achteraan in de nestholte wordt opgestapeld. Wanneer voldoende stuifmeel is verzameld, legt het vrouwtje er een eitje op. Hiervoor wordt dan een wand gebouwd van modder en speeksel, zodat er een cel ontstaat. Daarna wordt alles herhaald tot de holte volgebouwd is met cellen. De solitaire bij meet altijd eerst de lengte van een cel en bouwt dan een drempel op de plek waar de volgende wand moet komen. Daarna wordt het stuifmeel aangevoerd en het eitje gelegd, om tot slot de drempel uit te bouwen tot een gesloten wand.”.
    We hebben zelf een houtblok met doorzichtige buisjes, het was de voorbije dagen echt een plezier de bijen bezig te zien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.