Ik gebruik dikwijls de ‘AI Focus’, soms de ‘One Shot’ en zelden of nooit de ‘AI Servo’ optie voor Automatic Focus (AF) van mijn Canon 40D. De ‘AI Focus’ optie heb ik standaard aanstaan, uit gemakzucht eigenlijk. Daar is die optie ook voor gemaakt. Ze zorgt ervoor dat je lens niet gaat ‘hunten’ wanneer je een statisch object wilt fotograferen, maar toch blijft scherpstellen wanneer je een bewegend voorwerp volgt. De ‘One Shot’ optie is dan weer nodig om, gebruikmakend van een zelf gekozen focus punt, je compositie aan te passen wanneer je reeds hebt scherpgesteld.

Omdat ik graag alle opties van mijn toestel eens wil gebruiken (ook om te begrijpen wat het doet) ben ik op zoek gegaan naar een snel bewegend opvallend object. Vloog er toch wel niet juist een bal door de lucht!

AIServoAF

Je kan het vergelijken met een service bij het tennissen, maar dan zonder racket. Onnodig om te zeggen dat de ‘AI Servo’ alleen correct werkt wanneer je het bewegend object op het actieve focus punt kan houden.

Niet gemakkelijk om hier een mooie foto van te maken maar ‘t was wel plezant.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.