Ozon ontstaat uit reacties van gassen zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen onder invloed van zonlicht. Het wordt dus niet rechtstreeks uitgestoten. Ozon is dan ook een secundaire polluent.

Ozon heeft zeer sterke oxiderende eigenschappen die schadelijk zijn voor zowel mensen als planten.

ozon kaart
Bron: VMM -IRCEL

Bovenstaand kaartje is een handig hulpmiddel om te zien wanneer je best geen al te zware inspanning doet. Of juist omgekeerd, wanneer je het best de zwaarste activiteit van de dag doet, zoals bijvoorbeeld een uurtje longboarden ;-).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.